19. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI „DOZWOLONE DO LAT 19”

STARGARD 2021

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapoznaj się z regulaminem festiwalu

Klauzula informacyjna RODO

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami)

Przejdź do formularza

Dalej

Dalej

Dalej

Dalej

Skład zespołu

Następny członek zespołu

Dalej

Dane solisty

Dalej

Dalej

Opiekun artystyczny

Dalej

Utwór zgłoszony do konkursu:

Dalej

Dalej

Załącz potwierdzenie wpłaty w formacie PDF.

Dalej

Dalej